Kontinuirani nastavak usluge osobne asistencije bez prekida

Ugovaranje projekta u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ (kodni broj UP.02.2.2.02) u okviru ESF, odvijat će se tijekom mjeseca ožujka te će se osigurati kontinuirani nastavak usluge osobne asistencije bez prekida. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poduzet će sve mjere da se u cijelosti osigura potrebna financijska omotnica.

Obavještavaju se sve udruge – prijavitelji u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ (kodni broj UP.02.2.2.02) da je druga faza postupka dodjele bespovratnih sredstava – procjena kvalitete  i ispravljanje proračuna – u završnoj fazi.
Po završetku ove faze, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, kao nadležno tijelo, elektronskim putem je počeo obavještavati sve prijavitelje o statusu njihovog projektnog prijedloga.
Odluka o financiranju donijet će se za one projektne prijedloge koji uspješno prođu sve faze procesa dodjele bespovratnih sredstava, nakon čega će s uspješnim prijaviteljima biti sklopljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.
Preporuča se da svi prijavitelji, koji su uspješno prošli administrativnu provjeru i koji su ujedno i korisnici nacionalnih ugovora o prijelaznom osiguravanju usluga osobne asistencije, koji ističu 28. veljače 2017.,  i nadalje nastave sa svojim redovnim aktivnostima pružanja usluga korisnicima koje su planirali i kroz budući ESF projekt.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poduzet će sve mjere da se u cijelosti osigura potrebna financijska omotnica.
Ugovaranje projekata u sklopu ovog Poziva odvijat će se tijekom mjeseca ožujka.

Preuzeto s www.mspm.hr